Sezgisel (otantik) liderlik

Atla Gelişelim Sezgisel (Otantik) Liderlik Programı

Yöneticilikten liderliğe geçmek için gereken nüanslar atlarla uygulayarak öğretilir. Bireysel ya da grup çalışması şeklinde yapılır.

Sezgisel liderlik

Amaç:

 • Yöneticiliğin en önemli ihtiyacı olan sezgisel iletişim becerisini uygulamalarla öğretmek
 • Bireylerin liderlik becerilerinin dışarıdan nasıl algılandığını fark etmelerini sağlamak.
 • Gelişmesi gereken alanları atlar vesilesiyle tespit etmek
 • Öğrenilenleri fiziksel uygulamalarla pekiştirmek.

Program Kazanımlarından Bazıları

 • Kişisel liderlik becerimi görmek
 • Yönetici ve lider arasındaki farkı deneyimlemek
 • Sezgisel iletişimi öğrenmek. İlişki yönetiminde bunu kullanmak
 • Atlardan gerçek, dürüst ve tarafsız geri bildirim almak
 • Dışarıdan nasıl algılandığımı görmek
 • Tutku, hedef ve kararlarımı netleştirmek
 • Egom yüzünden göremediklerimi fark etmek
 • Algılama şeklimi ve dünya görüşümü esnetmek
 • Değişim için harekete geçmek
 • Atla yakınlaşmak, atla etkileşime geçmek.

Not: Uygulamalar atlarla zeminde, at binmeden yapılır.

İlginay'la Eğitimler

ATLA GELİŞELİM
At Rehberli Koçluk

Atla Tanışalım Atölyesi
2-6 ve 7-13 yaş

Çocuk Eğitimleri
7-14 yaş

İnsancıl Eğitim
İlginay'la Eğitimler

TOP