Çocuk Eğitimleri

İnsancıl Eğitim Nedir (7 -14 yaş)

Çocuk Eğitimleri: Çocukların yaşamları ve gelecekleriyle ilgili sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir dünya için en büyük umuttur.

Okul müfredatlarında yer almayan kişisel gelişim konularının küçük yaşlarda kazandırılmasını hedefler. Eğitimler sertifikalı ‘insancıl eğitim eğitmeni’ tarafından deneyimleyerek öğrenme uygulamalarıyla verilir.  Eğitim içeriği ‘insancıl eğitim’ prensipleriyle hazırlanır.

İnsancıl Eğitimin Prensipleri

 1. Doğru bilgi sağlamak. Böylece zorluklarla yüzleşecek bilgiye sahibiz
 2. Merak, yaratıcılık ve eleştirel düşünme üçlüsünü kullanmaya teşvik etmek. Böylece zorlukları aşmak için gereken araçlara sahip oluruz.
 3. Hürmet, saygı ve sorumluluk üçlüsünü aşılamak. Böylece zorluklarla yüzleşmek için motivasyonumuz olur.
 4. Problem çözmek için olumlu seçenekler ve araçlar sunmak. Böylece zorlukları çözebiliriz.

İnsancıl Eğitimin Amacı Nedir?

İnsancıl eğitim çocukları hayatlarını kolaylaştıracak algıya ve bilinç seviyesine yükseltmek için deneyimleyerek öğreten bir metottur.  Hayat boyu işlerini kolaylaştıracak olan çözümleri erken yaşta keşfetmelerini ve hayata geçirmelerini amaçlar.  Örneğin öğrencilik sürecinde okuma en önemli konudur ve çocuklar bu konuda yeterince çalıştırılır.

Diğer taraftan dinleme becerisi de hayatımız boyunca kullanılacak olan bir beceridir ancak okullarda öğretilmez. İçeriklerimizden bir tanesi çocuklara dinlemenin önemini deneyimleyerek öğretir. Dinlemeyi öğrenen çocuk bu beceriyi hayatında erkenden uygulamaya başlar.

İnsancıl Eğitimin Faydaları

 • İnsancıl eğitim şefkatli, çözüm odaklı çocuklar yetiştirir. Adaletsiz, insanlık dışı ve sürdürülemez sistemleri tanımlamalarını ve bunlara çözümler üretmelerini sağlar.
 • İnsan hakları, hayvanların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik arasında bağlantı kuran bir çalışma ve öğretim yaklaşımıdır. İnsanların, hayvanların ve doğanın gelişmesini sağlar.
 • Çocukların nezaket, şefkat, cömertlik, sorumluluk ve dürüstlük gibi temel değerleri uygulamaya koymalarına yardımcı olur.
 • Eğitimin kendisi insancıldır. İnsancıl eğitim ilgi çekici, ilham verici ve anlamlıdır.

İnsancıl Eğitim formatı:

Sınıf içinde çocuklarla yaptığımız etkinlikler şeklindedir. Etkinlik akışı:

 • 10 dakika açıklamalar
 • 20 dakika uygulama
 • 10 dakika etkinlikten kazanımların paylaşılması

İnsancıl Eğitimle Kazanılan Beceriler:

 • Sorgulayan, sistemli, stratejik ve yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
 • Çocuklar birbirilerinin ifadelerine dikkat eder ve odaklanarak dinlemeyi öğrenir.
 • Çocukların, yaptıkları küçük seçimlerinin bile insanları, hayvanları ve ekosistemleri nasıl etkilediğinin farkına varmalarını sağlar.
 • Başkalarına nazik davranmak. Takdir belirtmek.
 • Olumsuz sözlerden, isim takmaktan, incitici hareketlerden ve davranışlardan kaçınmak.
 • Katılım hakkını öğrenmek. Çocuk kişisel bir paylaşımını ne zaman ve ne ölçüde yapacağını seçme hakkı olduğunu anlar.
 • Aktif bir gözlemci olmayı öğrenir.
 • Karşılıklı saygıyı, her bir kişinin değerini ve benzersizliğini kabul etmeyi öğrenir.
 • Bireysel ve kültürel farklılıkları öğrenerek daha iyi ilişkiler kurar.
 • Karşısındakini geliştiren yapıcı geri bildirimler sunmayı öğrenir.
 • Diğer canlılar ve doğaya saygıyı öğrenir
 • Hepimizi ilgilendiren sistemler hakkında eleştirel düşünmeyi öğrenir. Ör: hayvan çiftliklerinin işleyiş şekli hakkında düşünmek hayvanlarla empati yapmasını sağlar

İnsancıl Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi

Eğitim, genel olarak canlı varlıklara karşı şefkat ve saygıyı besleyen eğitim olarak tanımlanır. İnsan olmayan canlılara insancıl muamele yapılmasına odaklanır. İnsancıl eğitim çevreye, doğaya, hayvanlara şefkatli muameleyi içerir. İnsanlarla, hayvanlarla, gezegenle ve bunların kesiştiği noktalarla ilgili olarak eleştirel düşünme, problem çözme, perspektif alma ve empatinin kişisel gelişimi yoluyla bilişsel, duygusal ve davranışsal büyümeyi teşvik eder.

İnsancıl pedagoji merceğinden verilen eğitim, bilgi edinmeden daha fazlasını verir. Öğrencilerin kişisel değerleri işlemesine ve bu değerlerle uyumlu toplum yanlısı davranışları seçmesine olanak tanır.

Tarihi

İnsani Eğitim terimini ilk duyduğumda son zamanların popüler bir terminolojisi olabileceğini  düşündüm.  1800'lerin sonlarında George Angell ve destekçileri tarafından ayrı bir eğitim olarak başlatılmış olduğu bilgisi beni şaşırttı.  Massachusetts SCPA derneği (Society for the prevention of cruelty to animals – Hayvanlara Zulmü Önleme) ve ASPCA (İnsancıl eğitim ve hayvan koruma/refah) örgütlerinin oluşumunun topluma enteresan bir şekilde etkisi de oldu. Örneğin: kadınların oy hakkı kazanması insancıl eğitim hareketinin genişlemesiyle ilişkilendirildi.

Eğitimin yaratılmasına katılanların çoğu, aynı zamanda diğer sosyal değişim alanlarında da çalıştı. Bu ilk aktivistler, okullarda öğretilmesini destekleyen ve hatta zorunlu kılan yasaların çıkarılmasını başarıyla sağladılar. Birçok öğretmen bunu öğretti. Hayvan refahı örgütleri, çocukların diğer eğitimlerini tamamlayan - ve muhtemelen artıran - "itme" programlarını öğretmek için okulları ve diğer gençlik merkezlerini ziyaret etti. İnsancıl eğitim çocuklara okul temelli program olarak etkinlikler şeklinde verildi. Bu etkinliklerin yanı sıra insancıl eğitimin tanınmasında  ‘Merhamet Bandosu’ (Bands of Mercy) önemli bir rol oynadı.

Merhamet Bandosu

1875'te Britanya'da hayırsever Catherine Smithies tarafından kuruldu. 1882'de Kraliyet Hayvanlara Zulüm Önleme Derneği (RSPCA), merhamet bandosu ve yayınlarını organize etme ve tanıtma sorumluluğunu üstlendi. Bando üyeleri insancıl eğitim etkinlikleri için özel olarak yazılmış ve derlenmiş hikayeler okuyup şarkılar söyledikleri düzenli toplantılar yaptı. Çoğu zaman ışıklı slaytlarla yapılan toplantılarda nezaket dersleri de verildi. Merhamet Bandosu hareketi kısa sürede Avustralya, Kanada ve ABD'ye yayıldı.

İngiliz modelini takiben, Massachusetts Hayvanlara Zulüm Önleme Derneği'nin (MSPCA) kurucusu ve ilk başkanı George T. Angell ve Rahip Thomas Timmins, 1882'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Merhamet Bandosu’nun oluşumuna başladı. Sonraki yıllarda Kuzey Amerika'da yerel olarak yönetilen Merhamet Bandosu oluşturuldu. 20. yüzyılın başlarında, Kuzey Amerika’daki 27000 den fazla yerel bandonun 260.000'den fazla çocuk aktif üyesi vardı.   (1900'de 5-9 yaş arası çocukların yaklaşık %3'ü)

Merhamet bandoları günümüzde artık olmasa da, eğitim toplum temelli ortamlarda yürütülmeye devam ediyor. Bunlara hayvan barınakları, insancıl eğitim merkezleri ve parkların yanı sıra Erkek ve Kız Kulüpleri, YWCA'lar ve YMCA'lar, kültürel ve dini merkezler vb. dahildir.

Şu anda, eğitim genellikle Latham Vakfı, Profesyonel İnsancıl Eğitimciler Derneği (APHE), Uluslararası İnsancıl Eğitim Ağı (InterNICHE) ve ACTAsia gibi hayvan refahı kuruluşları ve birincil odak noktaları arasında insancıl eğitimi içeren kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Genel Hedefler, İçerik ve Pedagojik Stratejiler

Eğitim, insanların - özellikle çocukların ve ergenlerin - bir gruba (örneğin insanlara) karşı duydukları şefkat ve ilginin diğer gruplara (örneğin hayvanlara) genişletilmesini beslemeyi amaçlar. İnsani eğitimin bir alan olarak yerleşmesine yardımcı olan önemi inançlardan birisi şudur. Çocukların hayvanlara nezaketle davranmayı öğrenmeleri, insanlara ve tüm hayvanlara karşı nazik yetişkinler olmalarını teşvik eder.

İyiliğin bu "çapraz döllenmesi", örneğin, çocukların kendi evcil hayvanları için gösterdikleri bakımın, topluluklarındaki hayvanlara, sirklerdeki ve hayvanat bahçelerindeki hayvanlara, tarımdaki ve fabrika çiftliklerindeki hayvanlara genişletilmesi için de kullanılır. İnsani eğitimin amaçlarından birisi de yaşadığımız dünyanın sorunlarını görebilen, çözüm önerileri getiren çocuklar yetiştirmektir. Örneğin çocuğun kendi mahallesindeki kirliliği azaltmanın uzaktaki ekosistemlere nasıl yardımcı olabileceğini görebilmesi insancıl eğitimle kazandırılan bir bakış açısıdır.

Günümüzde Uygulanan İnsancıl Eğitimin İçeriklerinden Bazıları

Evcil hayvanlara insancıl muameleye ek olarak, insancıl eğitim artık insan ilişkileri ve hayvan sömürüsü gibi daha geniş konuları da incelemektedir. Şu anda ele alınan yaygın konular şöyle özetlenebilir:

 • Sorumlu evcil hayvan bakımı (ör. kısırlaştırma/kısırlaştırma ve sorumlu sahiplenme) Hayvancılık, fabrika çiftçiliği, tutsak vahşi hayvanlar, hayvan duygularını, duyarlılığını ve iletişimi anlamak, ısırık önleme;
 • Ekolojik yönetim, hayatın birbirine bağlılığı, kirlilik, malzemelerin azaltılması/yeniden kullanımı/geri dönüşümü
 • Zorbalık, şiddet içermeyen çatışma çözümü, eleştirel düşünme
 • Çocuk işçiliği
 • Günlük faaliyetlerin diğer insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki etkileri.

Pedagojik Stratejiler

Başından beri, eğitim öğretime yönelik yapılandırmacı bir yaklaşıma odaklanmıştır. Hizmet ederek öğrenme ve deneyimsel öğrenme gibi yöntemleri içerir. Bu nedenle, eğitim programları yürüten kuruluşlar, öğrencilerin insani eğitim içeriğini ve davranışlarını deneyim ve yansıma yoluyla öğrenebilecekleri grup ve sınıf tabanlı etkinlikler oluşturur.

İnsani eğitim programları okullarda çeşitli şekillerde yürütülebilir. Programlar, bir insancıl eğitimcinin bir ders saatini İnsani eğitim içeriğine ayıracağı durumlarda olduğu gibi, tamamlayıcı veya ek programlar olabilir. Bu durumlarda ders genellikle tamamen eğitim içeriğini öğretmeye ayrılır (örneğin, sorumlu evcil hayvan veya çevre bakımı, kısırlaştırma/kısırlaştırma, başkalarına saygı). Programlar ayrıca müfredata veya eklentilere dahil edilebilir. Bu aşılanmış programlar, İnsancıl Pedagojinin en etkili biçimine izin verir

İnsancıl pedogoji öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını etkinleştirmelerine ve ekosentrik bir mercekle kişisel değerleri belirlemelerine yardımcı olmaya çalışan eleştirel pedagojiden ilham alan bir öğretim yaklaşımıdır.İnsancıl eğitim, geleneksel derslere de entegre edilebilir. Çoğu çocuk ve ergen, hayvanları ve doğayı ilgi çekici konular olarak bulduğundan, insancıl eğitim edebiyat, tarih, yurttaşlık bilgisi veya bilim gibi diğer içerikleri de öğretmek için etkili bir araç olabilir.

Verimlilik

İnsani eğitimi kullanan öğretmenler eğitimin işe yaradığına dair anekdot niteliğinde kanıtlar bildirirler. Etkili olduğunu öne süren bir dizi nitel araştırmada vardır.

Hayvan Destekli Eğitim

Hayvan destekli eğitim, öğrenmeyi geliştirmek için hayvanların doğrudan etkileşimini/algısını kullanan eğitimdir. Örneğin; okul temelli bir şiddeti önleme ve karakter eğitimi programında barınak köpekleri kullanıldı. Araştırmacıya göre, "bulgular, programı almanın öğrencilerin saldırganlık hakkındaki normatif inançlarını, empati düzeylerini ve şiddetli ve saldırgan davranışlar sergilemelerini önemli ölçüde değiştirdiğini gösteriyor".

Okul Temelli Programlar

Muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en büyük insancıl eğitim araştırması, ‘Çin'in doğusunda 5 şehirdeki 25 devlet ilkokulunda 3 ayrı yılda gerçekleştirilen geniş bir değerlendirmeyi’ içeriyor. Araştırma şirketi, okulların yaklaşık yarısını insancıl bir eğitim programı olan ‘Hayata Bakmak'a katılmak üzere rastgele atadı. Diğer yarısını da rastgele kontrol grubuna atadı. Toplamda, programın etkisi 2.000'den fazla birinci ve ikinci sınıf öğrencisi üzerinde test edildi. Araştırma şirketi, "Programa katılan öğrencilerin, katılmayan benzer öğrencilere göre toplum yanlısı sosyallikte önemli ölçüde daha fazla kazanımlar sergilediğini, programın genişletilmiş bir versiyonuna katılan öğrencilerin daha da büyük kazanımlar elde ettiğini" bildirdi.

Başka bir büyük ölçekli, randomize kontrol denemesi, 12 derslik bir İnsani eğitim programının, ilköğretim öğrencilerinin çevre hakkındaki tutum ve davranışlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu. İnsani eğitim programı, bir akademik yıl boyunca normal okul gününün bir döneminde öğrencilerin öğretmenleri tarafından öğretildi. Yıl sonuna kadar, programa katılan çocuklar, bir dizi çevresel konuyu daha fazla önemsediklerini ve bu konuları ele almak için daha fazla davranışta bulunduklarını (insancıl eğitim programına katılmayan akranlarına göre) bildirdiler. İncelenen insancıl eğitim programı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Eğitimin Dört Sütununu hem insancıl eğitim stratejileri hem de içeriği aracılığıyla ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Başka bir deneysel-kontrol çalışması, HEART İnsani eğitim programının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki şehrin çeşitli okullarındaki ilkokul öğrencileri üzerindeki etkisini karşılaştırdı. Öğrenciler, hayvanlara ve çevreye yapılan muameleyle ilgili tutumlarını kendileri bildirdiler ve öğretmenler, her öğrencinin toplum yanlısı ve yıkıcı davranışlarını derecelendirdi. Yazarlar, "prososyal davranışların ve kendinden bildirilen tutumların gelişiminin grup ödeviyle önemli ölçüde etkileşime girdiğini: İnsancıl eğitim programına katılan öğrencilerin, kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla bu sonuçların her ikisinde de daha güçlü bir büyüme gösterdiğini" buldular. Ancak, yıkıcı davranışlarda gruplar arasında farklılık gösterecek değişiklikler bulmadılar. Araştırmacılar genel olarak, sonuçların, nispeten büyük ve çeşitli üst düzey ilköğretim öğrencilerine hayvan refahı konularını öğrenmeyi ve toplum yanlısı davranışlarını geliştirmeyi öğretmek için insancıl bir eğitim programının etkinliğini desteklediğini belirtiyorlar. Etkiler en güçlü şekilde tutumlar üzerinde göründü. Davranışsal etkilerin büyük ölçüde doğrudan insancıl eğitim programı tarafından ele alınan davranışlarla sınırlı olduğu bulundu."

Etki Süresi İnsancıl bir eğitim programının etkileri en az bir yıl sürüyor görünüyor.  Piek ve arkadaşlarının . (Piek, R. Kane, D. Rigoli, S. Mclaren, C.M. Roberts, R. Rooney, L. Straker (2015). Animal Fun programı 4-6 yaş arası çocuklarda sosyal-duygusal ve davranışsal sonuçları iyileştirir mi? İnsan Hareketi Bilimi)"küçük çocuklarda motor ve sosyal gelişimi geliştirmek için tasarlanmış" Animal Fun programına rastgele atanan küçük çocukların, rastgele çocuklara kıyasla öğretmen tarafından derecelendirilen toplum yanlısı davranışlarda ve toplam zorluklarda önemli gelişmeler gösterdiğini buldular.  Programın etkisinin sadece 6 ay değil, 12 ve 18 ay sonra da güçlü olduğu görüldü. "Animal Fun programı, sosyal ve davranışsal sonuçları iyileştirmede etkili görünüyor".

İlginay'la Eğitimler

ATLA GELİŞELİM
At Rehberli Koçluk

Atla Tanışalım Atölyesi
2-6 ve 7-13 yaş

Çocuk Eğitimleri
7-14 yaş

İnsancıl Eğitim
İlginay'la Eğitimler

TOP